Stor forskningsrapport:
Jo mer kaffe du drikker, jo lenger lever du

Å drikke kaffe i moderate mengder er bra for helsa, men det viser seg at å drikke MYE kaffe er enda bedre. Kaffe reparerer DNA, roer ned kroppen og motvirker kreft, type 2 diabetes og Parkinsons.

Kilder: Inc.com / NCBI / Forskning.no

I England ble det nylig gjennomført en grundig analyse av data fra en langvarig studie på kaffekonsum av en halv million mennesker i aldersgruppen 38-74 år, utført av UK Biobank. Prosjektet ble utført som et samarbeid mellom det Nasjonale Kreftinstituttet (National Cancer Institute), det Britiske Folkehelseinstituttet (National Institutes of Health), og Feinberg School of Medicine ved Northwestern University.

UK Biobank er en stor helseressurs med betydelige mengder data tilgjengelig for undersøkelser og utvikling innen medisin. Til tross for at det ikke inkluderer kontrollgrupper, spores og lagres data om adferd og resultater fra mer enn nok mennesker til å trekke slutninger.

De oppsiktsvekkende resultatene fra undersøkelsen ble publisert i JAMA Internal Medicine og oppsummert i magasinet Popular Science. Ikke bare lever kaffedrikkere lenger enn de som ikke drikker kaffe - et allerede veldokumentert fenomen. De som drikker mye kaffe ser ut til å leve lenger enn de med moderat kaffeforbruk.

Det forskerne her viser er en korrelasjon, ikke en alminnelig sammenheng.

Korrelasjon..?
Korrelsasjon, eller samvariasjon, er et matematisk mål på sammenhengen mellom to variable størrelser. Positiv korrelasjon betyr at variablene beveger seg i takt (samsvar), negativ korrelasjon indikerer utakt, mindre sammenheng. Ingen korrelasjon viser at variablene beveger seg uavhengig av hverandre.

Det er mulig at folk drikker mer kaffe fordi de har en sunn livsstil, og at de derfor lever lenger. Mulig, men ikke sannsynlig, når man tar høyde for verdiene i andre påviste effekter av det å drikke kaffe:

  • 20% redusert risiko for kreft
  • 20% redusert risiko for type 2 diabetes
  • 30% redusert risiko for parkinsons sykdom
  • 5% redusert risiko for hjertesykdom

Påstanden "Jo mer kaffe du drikker, jo lenger lever du" er selvsagt gode nyheter for de av oss med over snittet høyt kaffeinntak. Hvor mye kaffe snakker vi om her? Ifølge undersøkelsen øker de helsemessige fordelene i takt opp til minst 8 kopper dagen.

Vi snakker altså om opp mot 2 liter til dagen...!

Hos Norsk Kaffe nyter vi kaffen, og selv om det på travle dager kan gå med noen kopper for å holde oss "flyvende" ligger vi nok et lite stykke unna 2 liter pr mann til dagen i snitt. Hadde vi holdt et slikt nivå på inntaket ville vi nok, i tillegg til hyppige toalettbesøk, hatt behov for beroligende for å finne roen på kvelden. Drikker man slike mengder kaffe kan man eventuelt vuderer koffeinredusert kaffe.

Selv om koffeinfri kaffe ikke gir ALLE de helsemessige fordelene undersøkelsen viser til, får du de fleste. Og med spesialbrenneriene som dukker opp rundt omkring er det nå nokså enkelt å få tak i koffeinredusert kaffe av høy kvalitet.

Et par ting til ettertanke:

  • Gravide bør redusere koffeininntaket til et minimum (1-2 kopper til dagen, ifølge Norske helsemyndigheter), siden fostre ikke kan fordøye koffein.

  • Tilsetninger, spesielt sukker og melkefrie "creamers" - pulver som brukes som erstatning for melk eller fløte, oppveier negativt de fleste helsemessige fordelene, om ikke alle.

  • FIltrert kaffe inneholder mindre av oljene cafestrol og kahweol. Dette er både positivt og negativt. Negativt, fordi disse essensielle oljene som frigjøres under brenneprosessen, og tilfører mye av smaken og aromaen i kaffe. Det positive er at det har mindre innvirkining på kolestrolnivået. Har du høyt kolestrol, eller er i faresonen for å få det, anbefaler vi at du i hovedsak holder deg til filtrert kaffe.

Kjøper du kaffe av god kvalitet og oppbevarer den korrekt (vanligvis holder den seg best i posen, godt lukket), og passer på å holde bryggeutstyret reint, er det heldigvis ikke nødvendig med tilsetninger. Kaffe er naturlig søt, og med riktig maling og brygging får du fantastisk smak av rein kaffe. Skal du ha "noe hvitt" i, så bruk ekte saker - ikke erstatninger og pulver.

Ønsker du mer informasjon om kaffen vår, eller tips og råd til hvordan du får den beste smaksopplevelsen, så er vi veldig glade for at du tar kontakt. Bruk chat'en vår (se knapp nederst til høyre), ring oss på 457 71 711 (tast 2 for privat) eller send en mail til butikk@norskkaffe.no. Vi liker å snakke om kaffe, og hjelper deg mer enn gjerne til å oppleve LYKKE I HVER KOPP med god samvittighet for egen helse.

Se også:

Riktig kverning er avgjørende for å få til god kaffe - Norsk Kaffe

NOEN AV VÅRE NYDELIGE KAFFEVARIANTER: